Melicas startsida

Gratis djupkartor över hundratals västsvenska sjöar

MelicaMedia

 


Bruket berättar Bruket berättar

Mölndal har haft en lång tradition av papperstillverkning. Redan i mitten av 1600-talet anlades de första handpappersbruken i Mölndalsfallen.
Den här filmen berättar historien om AB Papyrus som startade år 1895 av vice häradshövding Marcus Wallenberg. Papyrus var ett pappersbruk som tillverkade papper av de mest skiftande kvaliteter och sorter. Alltifrån finpapper till kartong. Bruket har givetvis haft en stor betydelse för Mölndal, men också för Västsverige och för hela Sverige. Bland annat så exporterade man sina produkter till nästan alla världsdelar. Det färgade papperet Colorit blev en stor artikel.
Filmen vill spegla både den tekniska och den sociala delen av Papyrus verksamhet i Mölndal.
Tonvikten ligger dock på intervjuer med människor som har arbetat vid bruket.

Vid en rad företagsförsäljningar i början på 2000-taler såldes bruket till slut till Klippan i Skåne, som gick i konkurs 2006. Bruket saga var då all och en mer än 350 år lång tradition av papperstillverkning i industriell skala i Mölndal var slut.

Projektet vill visa framförallt den yngre generationen hur ett industriarbete och livet kring detta kunde se ut i svunna tider, men ändå inte för så längesedan. Det är bara ett par generationer bort. Det är en industri- och samhällshistoria av hög klass som vi får ta del av.

Filmen är initierad och producerad av Dan Kristensson, som är en fristående filmare och producent från Göteborg.
Lämpliga målgrupper för filmen kan vara Skolan (via landets AV-Centraler), Studieförbunden, Hembygdsrörelsen, Fackföreningsrörelsen, Museer, Bibliotek och en intresserad allmänhet.

Beställ här från Mölndals Hembygdsförening »»


Bygd i utveckling Bygd i utveckling
Lokala utmaningar och regionalt samspel 

Filmens syfte är att inspirera till nya vägar inom landsbygdsutveckling. Den vänder sig till planerare, politiker, tjänstemän, skolor och andra som är intresserade av samspelet mellan stad och land.
Filmen handlar om en hållbar framtid för den svenska landsbygden. Den visar konkreta, handfasta utvecklingsinitiativ i Västra Götaland som kan inspirera andra, men också bidra till en hållbar utveckling av såväl stad som land. Innehållet bygger på fem teman som skildras genom fyra platser.
Programmet är lämpligt som studie- och inspirationsmaterial i studieförbund, för högskolekurser, gymnasier, byalag – överallt där landsbygdsfrågor tas upp till principiell diskussion.

Till filmen hör också ett matnyttigt studiehäfte som kan laddas ner som PDF-fil här

Läs mer på detta informationsblad

Filmen och studiehäftet är producerade av Einar Hansson och Dan Kristensson på Melica år 2006.

Speltid: 38 minuter DVD

Filmen kostar 250:- plus frakt

Beställ filmen >>


Nio liv Nio liv

Sågängen på 1870-talet. Från början bara äng och sumpmark, men här skulle snart Göteborgs nya paradgata, Karl Johansgatan dras fram. Och här ligger också kvarteret Oktanten där skeppsbyggmästaren Johannes Andersson år 1881 lät bygga det landshövdingehus som än idag står kvar. Det har överlevt år av vanskötsel, eftersatt underhåll, flera bränder, översvämningar och vandalisering. Men likt katten verkar det ha nio liv och det har nu renoverats till sin forna glans.
I den här filmen berättar vi historien om huset och dess människor under tre sekler, 1875 - 2009.
Det är ett av de äldsta landshövdingehusen i landet och det har kvar originalinredningen från 1881. Märkligast är att det över huvud taget finns kvar. Det är en lång rad lyckliga omständigheter som gör att det överlevt. Det stod länge i stadsplanen att det skulle rivas, för att ge plats åt ett parkeringshus. Gynnsamt var att det hade samma engagerade ägare under nästan hela 1900-talet som själva bodde i huset. Det har alltid funnits hyresgäster och andra som vakat över det.
Renoveringen kostar en förmögenhet. Det som orsakar de största kostnaderna är hussvampsskador som beror på några läckande stuprör och läckor i taket.
Kommunen köpte huset 1988. Det var en het potatis under många år och kommunen sålde det därför vidare till JM AB årsskiftet 1997-98. JM sade upp de sista hyresgästerna och huset stod tomt tills renoveringen påbörjades 2007.
TV-journalisten Karina Ekstrand filmade tillsammans med en fotograf i huset 1997 och gjorde intervjuer med de som bodde där då. De träffade också och intervjuade Valter Andersson vars familj var delägare i huset under nästan hela 1900-talet. De samlade på sig ett stort material om husets byggmästare, de som ägt det, de första hyresgästerna, mfl.
Kompletterat med nytagningar 2007 – 2009 har Karina tillsammans med fotografen och producenten Dan Kristensson samt producenten Lennart Eliasson på Scenic Television AB skapat denna film som blir ett viktigt inlägg i bevarandedebatten och som kan användas i opinionsbildande eller i pedagogiskt syfte. Det är också en film för alla som är intresserade av gamla hus och dess renovering.

Beställ filmen av Scenic >>


Makrillfisket Dan Kristensson: "Makrillfisket med Göran Widström och GG 299 Tärnan".

Denna film har tillkommit på initiativ av Göran Widström som numera är pensionerad fiskare i Önnered utanför Göteborg. Den vill visa en dag ute på havet med dörjfiske efter makrill enligt gamla metoder i juli månad år 2005. Göran berättar själv i filmen om hur det går till. Den är lämplig som skolfilm men också för alla andra fiskeintresserade.

Filmen spelades in av Dan Kristensson som också ansvarade för redigeringen år 2005.

Filmen kostar 250:- plus frakt

Beställ filmen >>


Ekorenovera Dan Kristensson, mfl: "Ekorenovera! – Exemplet Ekocentrum i Göteborg". 2004.

Beställare: Ekocentrum.

Att bygga om ekologiskt är att bygga för ett hållbart samhälle, där människor är friska och där man hushållar med jordens resurser. Inför Ekocentrums flytt till ett av husen på Vasa gamla sjukhusområde i centrala Göteborg gjordes en verklig kraftansträngning av alla parter för att åstadkomma en ekologiskt föredömlig renovering.

Denna film visar vilka enastående resultat projektet gav och hur arbetet och processen gick till. Den tematiska indelningen av filmen hjälper till att belysa de goda exempel som karaktäriserar denna ombyggnad. Filmen är tänkt att inspirera till fortsatt utveckling av renovering enligt ekologiska principer. I filmen möter du byggherren Chalmersfastigheter, arkitekter, konsulter, entreprenörer, hantverkare och engagerade personer inom Ekocentrum som bidrog till att göra projektet möjligt.

Beställ filmen från Ekocentrum>>


Världens bästa motor Lennart Eliasson, Dan Kristensson, mfl: "Världens Bästa Motor – Berättelsen om en epok i Göteborgs varvshistoria". Scenic Television 2004.

Götaverken Motor var mycket framgångsrikt under högkonjunkturerna på 50- och 60-talen. Man tillhörde de största aktörerna på världens skeppsmotormarknad och satte Göteborg på världskartan.

Den här filmen handlar om Götaverkens fartygsdieselmaskiner, från 1915 och framåt. Ett unikt arkivmaterial tillsammans med berättelser från dem som en gång arbetade i motorproduktionen gör resan genom historien intressant.

Filmen har tillkommit på initiativ av Scenic Television i samarbete med Varvshistoriska Föreningen i Göteborg år 2004. Filmen är en pedagogisk skildring av en epok i Göteborgs varvshistoria och lämpar sig särskilt som skolfilm för högstadiet och gymnasiet. Men den är även lämplig för alla som på något sätt är intresserade av Göteborgs moderna industrihistoria.

Till filmen hör också en hemsida med mer fakta, instuderingsfrågor, m.m.

Beställ filmen av Scenic >>


Historisk_kunskap_i_bruk Einar Hansson, Dan Kristensson: Historisk kunskap i bruk. Scenic Television 2002.

Beställare: Statens fastighetsverk

Filmen skildrar ett kort men viktigt moment i ett långt och sökande arbete. Den vill ge en känsla för hur kalk bränns och släcks på ett traditionellt sätt.

Läckö slott vid Vänern är ett exempel på där renovering med moderna byggnadsmaterial har skapat problem med skador av olika slag. Arbetet med att söka kunskap i historiskt beprövade metoder är ett sätt att göra Läckö slott vackert och hållbart inför framtiden.

Filmen spelades in under en provbränning i augusti 2000. Den producerades av Scenic Television AB för Statens Fastighetsverk 2002.

Till filmen hör också en hemsida med kalkcirkel, instuderingsfrågor, länkar, litteraturtips, med mera.

Filmen är lämplig som studiematerial i skolor och studieförbund.

Beställ filmen av Scenic >>


Att_planera_med_kretsloppsperspektiv Einar Hansson, Dan Kristensson: Att planera med kretsloppsperspektiv - Västsverige som exempel. 1998.

Beställare: Ekocentrum.

Välkommen på en ekologisk resa genom Västsverige!

I den här filmen reser vi till Tidaholm, Tanum, Trollhättan, Borås och till Hisingen. Vi reser i tankarna till nya sätt att planera, till nya spännande uppgifter som planerare. Vi får se exempel på planering med kretsloppsperspektiv från såväl landsbygd som storstad.

I programmets fem teman vill vi visa på mångfalden av planeringsexempel i regionen Västsverige. Alla är exempel på att tänka globalt och handla lokalt i Agenda 21:s anda. En av programmets genomgående trådar är att en lyckad planering med kretsloppsperspektiv kräver lokal förankring och breda samråd.

Programmets syfte är att inspirera till att planera med kretsloppsperspektiv. Det vänder sig till planerare, politiker, tjänstemän, skolor och till alla andra planeringsintresserade. I Agenda 21:s anda skall alla delta i den långsiktiga miljöplaneringen. Därför är ett annat syfte med filmen att vara en inspirationskälla i utbildningar av olika slag. Det kan gälla i studiecirklar, stadsdelsföreningar, byalag och i bostadsföreningar.

Till filmen hör också ett Studiehäfte som innehåller fakta om filmens projekt, mm, tips, litteratur och kontaktadresser för Dig som vill gå vidare i ditt eget arbete och bygga nätverk.

Programmet är producerat av Einar Hansson och Dan Kristensson för Stiftelsen Ekocentrum 1998.

Filmen kostar 300:- plus frakt

Beställ filmen >>


Haga - stadsdel i förvandling Einar Hansson, Dan Kristensson: Haga - stadsdel i förvandling. 1986

Beställare: TBV, Göteborgs stadskansli

Allt sedan 1930-talet har stadsdelen Hagas framtid och öde varit mycket omdiskuterat. På 60-talet började saneringsbolaget Göta Lejon med rivningar av vanskötta hus. Men många boende i Haga protesterade. Den här filmen skildrar Haga vid mitten av 80-talet då stadsdelen fortfarande stod inför genomgripande förändringar. Programmet är på så vis ett stycke kulturhistoria som visar en genuin del av ett Göteborg som genomgår uppbrott, ombyggnad och nybyggnad.

Denna uppdelning gör programmet särskilt lämpat för studiecirklar och skolundervisning i stadshistoria, samhällsplanering och stadsstudier. Men programmet kan också vara intressant för politiker och tjänstemän, arkitekter, stadsplanerare och byggföretag, högskolor, muséer, bibliotek, stadsdelsföreningar och alla andra historiskt intresserade.

Programmet är producerat 1986 av Dan Kristensson och Einar Hansson i samarbete med Göteborgs Stadskansli, Informationsavdelningen och TBV, Tjänstemännens Bildningsverksamhet Bohus-Älvsborg.

Filmen kostar 200:- plus frakt

Beställ filmen >>
Till sidans topp